• Έννοια τεχνικών επιχειρήσεων. Έννοια τεχνικών έργων. Λοιποί εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
 • Πλήρης ανάλυση ανά είδος τεχνικής επιχείρησης των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τους Ν. 3522/2006 και Ν. 3842/2010.
 • Ισχύουσες και προϊσχύουσες νομοθετικές διατάξεις
 • Διαχρονική παράθεση και ανάλυση των προϊσχυουσών φορολογικών διατάξεων
 • Μελέτες και σχολιασμοί των σχετικών ανά χρονική περίοδο διατάξεων.
 • Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Φορολογικές διατάξεις μηχανικών
 • Πολλά πρακτικά παραδείγματα προσδιορισμού των καθαρών και φορολογητέων αποτελεσμάτων επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (έργα και οικοδομές πριν την 1.1.2002, μετά την 1.1.2002 μέχρι την 31.12.2006 και μετά την 1.1.2007).
 • Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία των νομικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010.
 • Φορολογικός έλεγχος τεχνικών επιχειρήσεων (Προληπτικός, προσωρινός, τακτικός). Έλεγχος για πλαστά, εικονικά και νοθευμένα στοιχεία – Αυτοέλεγχος Ν. 3296/2004. Περαίωση χρήσεων 2000 έως και 2009.
 •   Λογιστικές εγγραφές τεχνικών επιχειρήσεων (για τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)
 • Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές.
 • Πλήρης ανάλυση και σχολιασμός των σχετικών διατάξεων.
 • Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές με ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο και με αντιπαροχή. Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων (προϋπολογιστικού – απολογιστικού κόστους, παράδοσης κτισμάτων, ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Α., περιοδικών δηλώσεων και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.) με τα δεδομένα των παραδειγμάτων.
 • Ανάλυση των αλλαγών που επήλθαν στη φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010.
 • Θέματα – Αποφάσεις – Εγκύκλιοι, γνωμοδοτήσεις Ε.ΣΥ.Λ. και Σ.ΛΟ.Τ., αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και ατομικές διοικητικές λύσεις που αφορούν τις τεχνικές – κατασκευαστικές επιχειρήσεις (ανά θεματική ενότητα π.χ. Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Ε. κ.λπ.)
Αναλυτικά
Εκδόσεις Tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 22 / 10 / 2010
Σελίδες 844

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.