• Έννοια τεχνικών επιχειρήσεων. Έννοια τεχνικών έργων. Λοιποί εννοιολογικοί προσδιορισμοί.
 • Πλήρης ανάλυση ανά είδος τεχνικής επιχείρησης των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τους Ν. 3522/2006 και Ν. 3842/2010.
 • Ισχύουσες και προϊσχύουσες νομοθετικές διατάξεις
 • Διαχρονική παράθεση και ανάλυση των προϊσχυουσών φορολογικών διατάξεων
 • Μελέτες και σχολιασμοί των σχετικών ανά χρονική περίοδο διατάξεων.
 • Απογραφή τεχνικών επιχειρήσεων με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • Φορολογικές διατάξεις μηχανικών
 • Πολλά πρακτικά παραδείγματα προσδιορισμού των καθαρών και φορολογητέων αποτελεσμάτων επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών και επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (έργα και οικοδομές πριν την 1.1.2002, μετά την 1.1.2002 μέχρι την 31.12.2006 και μετά την 1.1.2007).
 • Φορολογία και διάθεση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν στη φορολογία των νομικών προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010.
 • Φορολογικός έλεγχος τεχνικών επιχειρήσεων (Προληπτικός, προσωρινός, τακτικός). Έλεγχος για πλαστά, εικονικά και νοθευμένα στοιχεία – Αυτοέλεγχος Ν. 3296/2004. Περαίωση χρήσεων 2000 έως και 2009.
 •   Λογιστικές εγγραφές τεχνικών επιχειρήσεων (για τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.)
 • Εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές.
 • Πλήρης ανάλυση και σχολιασμός των σχετικών διατάξεων.
 • Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής του Φ.Π.Α. στις νεόδμητες οικοδομές με ανέγερση σε ιδιόκτητο οικόπεδο και με αντιπαροχή. Συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων (προϋπολογιστικού – απολογιστικού κόστους, παράδοσης κτισμάτων, ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Φ.Μ.Α., περιοδικών δηλώσεων και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κ.λπ.) με τα δεδομένα των παραδειγμάτων.
 • Ανάλυση των αλλαγών που επήλθαν στη φορολογική νομοθεσία με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010.
 • Θέματα – Αποφάσεις – Εγκύκλιοι, γνωμοδοτήσεις Ε.ΣΥ.Λ. και Σ.ΛΟ.Τ., αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και ατομικές διοικητικές λύσεις που αφορούν τις τεχνικές – κατασκευαστικές επιχειρήσεις (ανά θεματική ενότητα π.χ. Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Ε. κ.λπ.)
Αναλυτικά
Εκδόσεις Tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 22 / 10 / 2010
Σελίδες 844

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets