• Προσλήψεις-Απολύσεις-Φ.Μ.Υ.-Πίνακες Φ.Μ.Υ.
  • Κυριακές-Εξαιρέσιμες γιορτές-Νύκτες-Μισθοί
  • Χρονικά όρια Υπερωρίες-Υπερεργασίες-Ημερομίσθιοι
  • Δώρα εορτών-Αμοιβές εκτός έδρας-Ποσοστά Ι.Κ.Α.
  • Άδειες-Επιδόματα αδειών-Εγκυμοσύνη-Φόρος
  • Διαθεσιμότητα-Ασθένεια μισθωτών-Στράτευση
  • Πίνακες αποζημιώσεων-Πίνακες αδειών-Επιδόματα
  • Τεχνικός Ασφαλείας-Γιατρός Εργασίας-Α.Π.Δ.
  • Λογιστικές εγγραφές και παραδείγματα στην πράξη
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 28 / 11 / 2008
Σελίδες 464

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets