Λίγα λόγια για το βιβλίο

  • Ασφαλιστικά

Εργοδότης (έννοια, απογραφή, έλεγχος, Α.Π.Δ.), πράξεις (σύνταξη, αιτιολόγηση, επίδοση), ένσημα (αγορά, επικόλληση, απώλεια, μη επικόλληση), εισφορές (έννοια, υπολογισμός, στρογγυλοποίηση, επιστροφή, παραγραφή, διακοπή παραγραφής).
Ασφάλιση (έννοια, προϋποθέσεις, κλάδοι ασφάλισης) ΙΚΑ, ΟΑΕΔ – ΟΕΚ – ΟΕΕ – ΤΕΑΜ, εξέλιξη ποσοστών, πίνακες, είδη ασφάλισης, προαιρετική, τυπική, δόλια, παράλληλη). Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, επαγγελματικός κίνδυνος, μαθητές – τεχνίτες ΟΑΕΔ, σπουδαστές ΤΕΙ – ΑΕΙ, ΤΣΑΥ, ΤΣΕΜΕΔΕ κ.λπ.

  • Εργατικά

Μισθωτοί (έννοια, υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες), είδη συμβάσεων, προσλήψεις μισθωτών, καταγγελία σύμβασης εργασίας, αποδοχές, ημερήσιος μισθός, ημέρες εργασίας, απασχόληση ανηλίκων, επιδότηση ανέργων, ανυπαίτιο κώλυμα, κανονική άδεια, επιδόματα εορτών Πάσχα – Χριστουγέννων.
Το βιβλίο συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες των ασφαλίστρων όλων των κλάδων και περιπτώσεων με αναλυτικά κατά περίπτωση παραδείγματα.

  • Οργανισμοί ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ.

Ταμεία Επικουρικά (ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ –ΤΕΑΑΠΑΕ – ΤΕΑΥΕΚ – ΤΕΑΥΕΤ – ΤΕΑΗΕ – ΤΕΑΟΤΟ – ΤΕΑΠΠ – ΤΕΑΥΦΕ – ΤΕΑΧ – ΤΑΝΠΥ).

  • Ταμεία Επικουρικά συγχωνευθέντα στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ
  • Παροχές (σε είδος, χρήμα, ανυπαίτιο κώλυμα)
  • Τεκμαρτά – ημερομίσθια – συντελεστές οικοδομικών και τεχνικών έργων, κυμαινόμενες αποδοχές

Κλάδοι ασφάλισης – Ποσοστά εισφορών

Αναλυτικά
Εκδόσεις PIM
Ήμ. Έκδοσης 27 / 05 / 2009
Σελίδες 1582

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets