Εργασίες τέλους χρήσης 2022
Συγγραφείς: Γιώργος Κορομηλάς – Μαρίνα Τσιαουσίδου

- Κανόνες προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου 1.1/31.12.2022
- Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υποδείγματα    
- Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Μεθοδολογία του προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
- Προσδιορισμός φορολογητέων αποτελεσμάτων
- Φορολογία των αποτελεσμάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Φορολογικά κίνητρα
- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της χρηματοδοτικής μίσθωσης
- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση της κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
- Λογιστική και φορολογική βάση
- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου
- Η διάθεση των κερδών των ανωνύμων εταιρειών
- Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση δαπάνης συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (χρήση)
- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
- Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση συνεχιζόμενης παροχής υπηρεσίας η οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο
- Εισόδημα που προκύπτει στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου, προσθηκών, βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητο τρίτου    
- Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης
- Φορολογική μεταχείριση ενισχύσεων, επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων και αποζημιώσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και των φυσικών καταστροφών
- Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας εισοδήματος    
- Διαβίβαση γεγονότων και συναλλαγών που αφορούν τις εργασίες τέλους χρήσης στην πλατφόρμα myDATA

Αναλυτικά
Εκδόσεις taxAdvisors
Ήμ. Έκδοσης 2023-04-01
Σελίδες 378

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.