Το βιβλίο των κ.κ. Ηλία Αργυρού και Γιώργου Κορομηλά με τίτλο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (εκδόσεις Tax Advisors) καλύπτει τα θέματα που αφορούν τον Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), με κωδικοποιημένες τις διατάξεις μέχρι και το Ν.4916/2022 και επικαιροποιημένο με αποφάσεις, εγκυκλίους και αποφάσεις ΔΕΔ και ΣτΕ μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2022. Στο βιβλίο, χρήσιμο βοήθημα για λογιστές-φοροτεχνικούς, υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και νομικούς, αφενός παρατίθενται οι ισχύουσες διατάξεις με σχηματική μορφή (πίνακες) και αφετέρου περιλαμβάνονται ερωτήσεις-απαντήσεις, γεγονός που διευκολύνει και εξυπηρετεί απόλυτα την εύληπτη κατανόηση και αποτύπωση των διατάξεών του, ενώ παράλληλα παρατίθενται, ανά άρθρο, οι αποφάσεις και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. οι σχετικές αποφάσεις ΔΕΔ και ΣτΕ και οι παρατηρήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής και γίνεται ενδελεχής ανάλυση όλων των θεμάτων.

Πέραν των ανωτέρω περιλαμβάνει ειδικά θέματα όπως, ενδεικτικά:
- Μη επιβολή προστίμου άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (διαδικαστικών παραβάσεων)
-  Καλόπιστος λήπτης εικονικού στοιχείου
-  Λογιστικές διαφορές
-  Έλλειμμα ταμείου
-  Εφαρμογή επιεικέστερων διατάξεων
-  Ειδική ανάλυση για τα άρθρα 66, 68 και 71 του Κ.Φ.Δ.
-  Παραδείγματα κυρώσεων (Διοικητικών - Ποινικών)
-  Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων, επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης και ειδικού προστίμου άρθρου 13Α του Ν.2523/1997
-  Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος άρθρου 17Α του Ν.2523/1997

 

Αναλυτικά
Εκδόσεις Tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 01/09/2022
Σελίδες 514
Συγγραφέας ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.