ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Νέα 2η έκδοση του πρακτικού οδηγού για τα ηλεκτρονικά βιβλία, σε έγχρωμη εκτύπωση με πάνω από 150 χρηστικούς πίνακες, για την λειτουργία της πλατφόρμας myDATA μόνο με τα θέματα που ενδιαφέρουν τους λογιστές – φοροτεχνικούς.
Εφόσον έχετε προμηθευτεί την 1η έκδοση του βιβλίου μπορείτε να ζητήσετε σε ηλεκτρονική μορφή συμπλήρωμα με όλες τις αλλαγές στα θέματα [https://www.taxad.gr/product/mydata-2nd-edition/]

 • Η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA
 • Οι επιδιώξεις της Α.Α.Δ.Ε.
 • Η σχέση της πλατφόρμας myDATA με το φορολογικό έλεγχο
 • Ανάλυση της απόφασης Α.1138/2020
 • Η λειτουργία της πλατφόρμας
  o   Τα παραστατικά της Α.Α.Δ.Ε. και η αντιστοίχισή τους με τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά των επιχειρήσεων
  o   Ακύρωση παραστατικών και εγγραφών
  o   Τα δεδομένα των παραστατικών
  o   Ο χαρακτηρισμός των εγγραφών
  o   Το Αναλυτικό βιβλίο
  o   Το συνοπτικό βιβλίο
  o   Ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των συναλλαγών
  o   Η υποβολή των δηλώσεων και η αντιπαραβολή τους με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα
 • Ο λογιστής – φοροτεχνικός και η πλατφόρμα myDATA
 • Η επιχείρηση και η πλατφόρμα myDATA
 • Συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας

Αναλυτικά
Εκδόσεις tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 2020-04-01

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.