ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ Νέα 2η έκδοση του πρακτικού οδηγού για τα ηλεκτρονικά βιβλία, σε έγχρωμη εκτύπωση με πάνω από 150 χρηστικούς πίνακες, για την λειτουργία της πλατφόρμας myDATA μόνο με τα θέματα που ενδιαφέρουν τους λογιστές – φοροτεχνικούς.
Εφόσον έχετε προμηθευτεί την 1η έκδοση του βιβλίου μπορείτε να ζητήσετε σε ηλεκτρονική μορφή συμπλήρωμα με όλες τις αλλαγές στα θέματα [https://www.taxad.gr/product/mydata-2nd-edition/]

 • Η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA
 • Οι επιδιώξεις της Α.Α.Δ.Ε.
 • Η σχέση της πλατφόρμας myDATA με το φορολογικό έλεγχο
 • Ανάλυση της απόφασης Α.1138/2020
 • Η λειτουργία της πλατφόρμας
  o   Τα παραστατικά της Α.Α.Δ.Ε. και η αντιστοίχισή τους με τα εκδιδόμενα και λαμβανόμενα παραστατικά των επιχειρήσεων
  o   Ακύρωση παραστατικών και εγγραφών
  o   Τα δεδομένα των παραστατικών
  o   Ο χαρακτηρισμός των εγγραφών
  o   Το Αναλυτικό βιβλίο
  o   Το συνοπτικό βιβλίο
  o   Ο χρόνος διαβίβασης των δεδομένων των συναλλαγών
  o   Η υποβολή των δηλώσεων και η αντιπαραβολή τους με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα
 • Ο λογιστής – φοροτεχνικός και η πλατφόρμα myDATA
 • Η επιχείρηση και η πλατφόρμα myDATA
 • Συναφείς νομοθετικές ρυθμίσεις

Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας

Αναλυτικά
Εκδόσεις tax Advisors
Ήμ. Έκδοσης 2020-04-01

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets