Τον Ιούλιο του έτους 2017 είχαμε εκδώσει το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (Ν.4174/2013 και Ν.2523/1997).

Μετά από το χρόνο εκείνο και μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018), ο Ν.4174/2013 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί σε διάφορα άρθρα του με δέκα (10) ακόμη νόμους. Νέα νομολογία και νέα διοικητική πρακτική έχει δημιουργηθεί τόσο στην παραγραφή, όσο και στην διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων.

Ακόμη, στο διάστημα αυτό, έχουν προστεθεί δύο επιπλέον άρθρα στον Ν.4174/2013.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, εκδίδεται το παρόν βιβλίο ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ», που καλύπτει όλα τα θέματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - Ν.4174/2013) και του Κώδικα Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν.2523/1997), με όλες τις μεταβολές και τροποποιήσεις - συμπληρώσεις μέχρι τον Ν.4549/2018 (ΦΕΚ105/Α’/14.6.2018).

Θεωρούμε ότι το παρόν βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και πηγή γνώσης και ευελπιστούμε ότι θα είναι χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο τόσο στην εργασία των εφοριακών υπαλλήλων, όσο και του λογιστικού, του φορολογικού, αλλά και του νομικού κόσμου.

Το βιβλίο αυτό έχει 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ως εξής:

1. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Δ.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2523/1997

ΙΙΙ. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ν.4174/2013

Με σχετικούς πίνακες σε όλα τα άρθρα του νόμου αυτού και αναγκαίες επισημάνσεις και παραδείγματα όπου κρίνεται αναγκαίο

IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: (ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν.2523/1997 ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 3 και 5 Ν.4337/2015 ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.1809/1988)

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο Ν.4174/2013

ΙΙ. Κείμενο του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), πλήρως κωδικοποιημένο με παράθεση σε κάθε άρθρο, κατά τίτλο και αριθμό, των Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών

ΙΙΙ. Παράθεση ορισμένων Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών

IV. Αλφαβητικό ευρετήριο Κ.Φ.Δ.

3. ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο Ν.2523/1997 και Κείμενο του Ν.2523/1997, πλήρως κωδικοποιημένο

ΙΙ. Αλφαβητικό ευρετήριο

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 01 / 07 / 2018
Σελίδες 640
Συγγραφέας ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets