Είναι γνωστό ότι ο Ν.4174/2013, δηλαδή ο Κ.Φ.Δ., από τον χρόνο της έκδοσής του μέχρι και τον τελευταίο Ν.4474/2017, έχει υποστεί συνεχείς και αλλεπάλληλες μεταβολές με 27 νόμους.

Έτσι, το παρόν βιβλίο ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο έρχεται να καλύψει την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία του.

Καινοτομία μεταξύ των άλλων αποτελεί η σχηματική εμφάνιση του Κ.Φ.Δ. με μορφή πινάκων των διατάξεών του, γεγονός που διευκολύνει και εξυπηρετεί απόλυτα την εύληπτη κατανόηση και αποτύπωσή του.

Ο Κ.Φ.Δ. είναι πλήρως κωδικοποιημένος μέχρι τον Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α’/7.6.2017), όπως και ο Ν.2523/1997.

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τις εξής  3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

1.  ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

     Ι.  ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Δ.

     ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2523/1997

     ΙΙΙ. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ν.4174/2013

Με σχετικούς πίνακες σε όλα τα άρθρα του νόμου αυτού και αναγκαίες επισημάνσεις και παραδείγματα όπου κρίνεται αναγκαίο

     IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

     V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ:  (ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν.2523/1997  ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 3 και 5 Ν.4337/2015 ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.1809/1988)

2.  ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

     Ι. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο Ν.4174/2013

     ΙΙ. Κείμενο του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), πλήρως κωδικοποιημένο με παράθεση σε κάθε άρθρο, κατά τίτλο και αριθμό των Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών

     ΙΙΙ. Παράθεση ορισμένων Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών

     IV. Αλφαβητικό ευρετήριο Κ.Φ.Δ.

3.  ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

     Ι. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο Ν.2523/1997 και Κείμενο του Ν.2523/1997, πλήρως κωδικοποιημένο

     ΙΙ. Αλφαβητικό ευρετήριο

Θεωρούμε ότι το παρόν βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και πηγή γνώσης και ευελπιστούμε ότι θα είναι χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο τόσο στην εργασία των εφοριακών υπαλλήλων, όσο και του λογιστικού, του φορολογικού, αλλά και του νομικού κόσμου.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 01 / 05 / 2017
Σελίδες 552
Συγγραφέας ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets