Στο βιβλίο αυτό συνοπτικά:

- Εξηγούνται οι λογιστικές καταστάσεις βάσει ΕΛΠ

- Γίνεται συνολική παρουσίαση λογιστικού σχεδίου

- Εξηγείται τί είναι και πώς λειτουργούν τα παράγωγα

- Δίνονται κατευθύνσεις για τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

- Αναφέρεται διεξοδικά η ενοποίηση των λογιστικών καταστάσεων και δίνεται η ερμηνεία της ενοποίησης βάσει ΕΛΠ

- Παρουσιάζεται η μέθοδος ποσοτικής ολοκλήρωσης με παραδείγματα, με απλό και  κατανοητό τρόπο

- Επεξηγείται ο μηχανισμός κατάστρωσης ταμειακών ροών

- Εξηγούνται η αποτίμηση προϊόντων και η έννοια της επιμέτρησης

- Διατίθενται πίνακες μετατροπής και με παρούσα αξία (NPV) και με ράντες

- Επεξηγείται ο τρόπος καταχώρισης των συναλλαγματικών διαφορών

- Συσχετίζεται το ΕΓΛΣ με τα ΕΛΠ

- Με παραδείγματα δείχνεται η μετάβαση σε διόρθωση λογιστικών μεταγραφών

- Παρατίθενται επεξηγηματικές σημειώσεις για την αναβαλλόμενη φορολογία

- Περιέχεται δείγμα προσαρτήματος

Πιο αναλυτικά:

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο έργο γύρω από τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Περιλαμβάνει θεματικά τις διατάξεις του Ν.4308/2014, ακολουθούμενες ερμηνευτικά από τη σχετική Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ, τις βασικότερες διατάξεις των σχετικών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα), στα οποία ο νόμος παραπέμπει ερμηνευτικά, καθώς και πολλά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα που καλύπτουν το σύνολο των διατάξεων του νόμου.

Παραθέτει και επεξηγεί αναλυτικά τον μηχανισμό κατάστρωσης της νέας προβλεπόμενης από το νόμο κατάστασης χρηματοροών (ταμειακών ροών).

Πραγματεύεται με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και τις διατάξεις του Ν.4308/2014 περί «ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων», επεξηγώντας τον μηχανισμό ενοποίησης.

Επίσης, περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο παράδειγμα μετάπτωσης (πρώτης εφαρμογής) από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση το ΕΓΛΣ σε αυτές με βάση τα νέα ΕΛΠ χωρίς τη χρήση λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας, αλλά και με τη χρήση τέτοιων λογαριασμών.

Επιπλέον, στο Παράρτημα του βιβλίου περιλαμβάνονται μετά από κάθε μη αποτιμητική λογιστική διάταξη του Ν.4308/2014 οι σχετικές παράγραφοι της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 1003/2014.

Τέλος, παρατίθενται πίνακες εύρεσης της παρούσας αξίας προεξοφλούμενων μελλοντικών ποσών (απλών, αλλά και ληξιπρόθεσμων ραντών).

 

Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο για να αποτελέσει τον απόλυτο οδηγό του λογιστή, αναλύοντας τα ΕΛΠ με τη σειρά νόμος - παράγραφος - εγκύκλιος, έτσι ώστε να βλέπει ο ενδιαφερόμενος άμεσα την ερμηνεία και το πώς πρέπει να εργαστεί στη συνέχεια.

Προτείνεται σαν απαραίτητο εργαλείο που δεν πρέπει να λείπει πάνω από κανένα γραφείο λογιστή.

Αναλυτικά
Εκδόσεις PROSVASIS
Ήμ. Έκδοσης 10 / 06 / 2016
Σελίδες 744
Συγγραφέας ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ. ΦΑΚΟΣ

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets