Στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις συμβάσεις που ρυθμίζει ο Αστικός Κώδικας και στους σχετικούς ειδικούς νόμους. Έτσι, στο τμήμα αυτό περιλήφθηκαν, εκτός από τις βασικές έννοιες του ενοχικού δικαίου, και πενήντα δύο συμβάσεις των καθημερινών αστικών και επαγγελματικών οικονομικών συναλλαγών, όπως π.χ. όλα τα είδη της πώλησης (πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου, επιχείρησης, δικαιώματος, κληρονομίας, πώληση με επιφύλαξη της κυριότητας, πώληση με δοκιμή, πώληση κατά προτίμηση, πώληση με πλειστηριασμό κ.λπ., με ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή και την ευθύνη του πωλητή), τα βασικά είδη των δανείων (απλών, χρησιδανείων, καταναλωτικών δανείων, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κ.λπ.), οι συμβάσεις της μίσθωσης πράγματος (κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, leasing, χρονομεριστικής μίσθωσης, τραπεζικής θυρίδας, αγρομίσθωσης, επίμορτης αγροληψίας κ.λπ.), μίσθωσης έργου και εργασίας, οι συμβάσεις μεταφοράς και ξενίας, οι ταξιδιωτικές και ξενοδοχειακές συμβάσεις, η εγγύηση και οι εγγυοδοτικές συμβάσεις, οι συμβάσεις ιατρικής αγωγής και παροχής νομικών υπηρεσιών, οι συμβάσεις εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, παραχώρησης τεχνογνωσίας, χρήσης σήματος κ.λπ.

Επίσης, ειδική προσπάθεια έγινε για την ανάπτυξη του ενοχικού δικαίου και, συνεπώς, των ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών, που αποτελούν το απαραίτητο νομικό θεμέλιο και προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης, απολύτως απαραίτητη στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας. Μιας συγκυρίας, που χαρακτηρίζεται από την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και τη δυσχερή θέση της χώρας μας λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, της έλλειψης ανταγωνιστικότητας, της πρωτοφανούς ύφεσης και της απαράδεκτης πολυνομίας και διοικητικής ακαμψίας, που χαρακτηρίζουν το νομικό και διοικητικό σύστημα των οικονομικών συναλλαγών στη χώρα μας. Μιας πολυνομίας και διοικητικής ακαμψίας που καταπνίγουν εν τη γενέσει της κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και αποθαρρύνουν κάθε επενδυτική και αναπτυξιακή προσπάθεια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ύλη του βιβλίου αποτελείται κατά σειρά από τις εξής πέντε βασικές θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα «βιβλία» του Αστικού Κώδικα:

  1. Γενικές αρχές του Αστικού δικαίου
  2. Ενοχικό δίκαιο
  3. Εμπράγματο δίκαιο
  4. Οικογενειακό δίκαιο
  5. Κληρονομικό δίκαιο

Η παρούσα συγγραφική προσπάθεια περιέχει, επιπλέον, τις εξής καινοτομίες:

  • Ανάπτυξη των νομικών εννοιών με παραδείγματα.
  • Απλή και κατανοητή διατύπωση των νομικών εννοιών, ταυτόχρονα όμως και επιστημονικά πλήρης.
  • Αποφυγή βιβλιογραφικών και νομολογιακών παραπομπών.
  • Ύπαρξη εσωτερικών παραπομπών, απαραίτητων για την κατανόηση κάθε μελετώμενου θέματος.

Με τα ανωτέρω, το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει ένα απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο για τους οικονομολόγους, τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς και τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων, καθώς και για τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους συμβολαιογράφους.

Τέλος, η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 04 / 07 / 2012
Σελίδες 768

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets