Στη συγγραφή του παρόντος βιβλίου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις συμβάσεις που ρυθμίζει ο Αστικός Κώδικας και στους σχετικούς ειδικούς νόμους. Έτσι, στο τμήμα αυτό περιλήφθηκαν, εκτός από τις βασικές έννοιες του ενοχικού δικαίου, και πενήντα δύο συμβάσεις των καθημερινών αστικών και επαγγελματικών οικονομικών συναλλαγών, όπως π.χ. όλα τα είδη της πώλησης (πώληση ακινήτου, αυτοκινήτου, επιχείρησης, δικαιώματος, κληρονομίας, πώληση με επιφύλαξη της κυριότητας, πώληση με δοκιμή, πώληση κατά προτίμηση, πώληση με πλειστηριασμό κ.λπ., με ιδιαίτερη έμφαση στις διατάξεις για την προστασία του καταναλωτή και την ευθύνη του πωλητή), τα βασικά είδη των δανείων (απλών, χρησιδανείων, καταναλωτικών δανείων, ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κ.λπ.), οι συμβάσεις της μίσθωσης πράγματος (κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, leasing, χρονομεριστικής μίσθωσης, τραπεζικής θυρίδας, αγρομίσθωσης, επίμορτης αγροληψίας κ.λπ.), μίσθωσης έργου και εργασίας, οι συμβάσεις μεταφοράς και ξενίας, οι ταξιδιωτικές και ξενοδοχειακές συμβάσεις, η εγγύηση και οι εγγυοδοτικές συμβάσεις, οι συμβάσεις ιατρικής αγωγής και παροχής νομικών υπηρεσιών, οι συμβάσεις εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, παραχώρησης τεχνογνωσίας, χρήσης σήματος κ.λπ.

Επίσης, ειδική προσπάθεια έγινε για την ανάπτυξη του ενοχικού δικαίου και, συνεπώς, των ιδιωτικών οικονομικών συναλλαγών, που αποτελούν το απαραίτητο νομικό θεμέλιο και προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης, απολύτως απαραίτητη στο πλαίσιο της τρέχουσας πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας. Μιας συγκυρίας, που χαρακτηρίζεται από την ύφεση στην παγκόσμια οικονομία και τη δυσχερή θέση της χώρας μας λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, της έλλειψης ανταγωνιστικότητας, της πρωτοφανούς ύφεσης και της απαράδεκτης πολυνομίας και διοικητικής ακαμψίας, που χαρακτηρίζουν το νομικό και διοικητικό σύστημα των οικονομικών συναλλαγών στη χώρα μας. Μιας πολυνομίας και διοικητικής ακαμψίας που καταπνίγουν εν τη γενέσει της κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και αποθαρρύνουν κάθε επενδυτική και αναπτυξιακή προσπάθεια σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ύλη του βιβλίου αποτελείται κατά σειρά από τις εξής πέντε βασικές θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα «βιβλία» του Αστικού Κώδικα:

  1. Γενικές αρχές του Αστικού δικαίου
  2. Ενοχικό δίκαιο
  3. Εμπράγματο δίκαιο
  4. Οικογενειακό δίκαιο
  5. Κληρονομικό δίκαιο

Η παρούσα συγγραφική προσπάθεια περιέχει, επιπλέον, τις εξής καινοτομίες:

  • Ανάπτυξη των νομικών εννοιών με παραδείγματα.
  • Απλή και κατανοητή διατύπωση των νομικών εννοιών, ταυτόχρονα όμως και επιστημονικά πλήρης.
  • Αποφυγή βιβλιογραφικών και νομολογιακών παραπομπών.
  • Ύπαρξη εσωτερικών παραπομπών, απαραίτητων για την κατανόηση κάθε μελετώμενου θέματος.

Με τα ανωτέρω, το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει ένα απαραίτητο επαγγελματικό εργαλείο για τους οικονομολόγους, τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς και τους οικονομικούς και νομικούς συμβούλους των επιχειρήσεων, καθώς και για τους δικηγόρους, τους δικαστές και τους συμβολαιογράφους.

Τέλος, η παρούσα έκδοση είναι ενημερωμένη με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 04 / 07 / 2012
Σελίδες 768

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets