Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Prosvasis», νέο εγχειρίδιο Κ.Β.Σ., 496 σελίδων, του Γιάννη Τζίμα, Προϊσταμένου Υποδ/νσης Δ.Ο.Υ. και της Ιωάννας Τζίμα, οικονομολόγου Μ.Β.Α., με τίτλο «Παραβάσεις - Πρόστιμα Κ.Β.Σ. - Κύρος Βιβλίων και Στοιχείων», ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν.3610/2007 «Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», το οποίο κοστίζει 50 ευρώ.

Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στις διατάξεις που καλύπτουν τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ., τα πρόστιμα που αυτές συνεπάγονται και την επίπτωση αυτών στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων. Ειδικότερα περιεχόμενό του αποτελούν:

 • Το άρθρο 5 του ν.2523/1997 (Παραβάσεις).
 • Το άρθρο 9 του ν.2523/1997 (Διοικητική επίλυση διαφοράς - Συμβιβασμός).
 • Το άρθρο 10 του ν.1809/1988 (Παραβάσεις - Πρόστιμα Φ.Τ.Μ.).
 • Το άρθρο 30 του π.δ.186/1992 - Κ.Β.Σ. (Κύρος βιβλίων και στοιχείων) καθώς και οι συναφείς διατάξεις του ν.2238/1994 (άρθρα 30 και 32).
 • Τα άρθρα 4, 5 και 6 του ν.3610/2007 «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
 • Νομολογία, κατά βάση αποφάσεις του Σ.τ.Ε., που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
 • Προηγείται ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων μέχρι και το ν.3522/2006, ενώ περιέχονται και οι νέες ρυθμίσεις με το ν.3610/2007.
 • Περιλαμβάνονται πίνακες και παραδείγματα, σε πολλές περιπτώσεις.
 • Μετά την ανάλυση - ερμηνεία παρατίθεται κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων με τις τροποποιήσεις - συμπληρώσεις μέχρι το χρόνο έκδοσης.
 • Τέλος, περιλαμβάνει αλφαβητικό ευρετήριο των αναλυόμενων θεμάτων.

Ενδεικτική θεματολογία

 • Περιπτώσεις μη επιβολής προστίμων.
 • Έκδοση αθεώρητων στοιχείων - Αυτοέλεγχος σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003.
 • Παραβάσεις συγκεντρωτικών καταστάσεων - Πρόστιμα.
 • Παραβάσεις σχετικά με την απογραφή στη Β΄ και τη Γ΄ κατηγορίας βιβλίων.
 • Μη τήρηση, μη ενημέρωση ή μη εκτύπωση βιβλίων.
 • Μη επίδειξη, μη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων.
 • Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση (υποτιμολόγηση) στοιχείων.
 • Ανακριβή συμβόλαια, ως προς την αξία.
 • Πλαστά, εικονικά, νοθευμένα στοιχεία (έννοιες, σκοπιμότητα, πρόσωπα που τα κατασκευάζουν ή τα χρησιμοποιούν, τρόποι εντοπισμού) - Πρόστιμα.
 • Πρόσωπα στα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.
 • Πρόστιμα σε κληρονόμους.
 • Πρόστιμα σε τρίτους, υποκρυπτόμενους.
 • Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα.
 • Διοικητική επίλυση διαφοράς - Συμβιβασμός.
 • Προηγούμενη ακρόαση.
 • Βεβαίωση, καταβολή των προστίμων.
 • Ανεπάρκεια, ανακρίβεια των βιβλίων (σύνδεση διατάξεων Κ.Β.Σ. και φορολογίας εισοδήματος).
 • Περιπτώσεις μη απόρριψης των βιβλίων.
 • Επιτροπές κύρους βιβλίων (υποθέσεις Δ.Ε.Κ.).
 • Κίνητρα οικειοθελούς συμμόρφωσης.
 • Κίνητρα για νέους επιτηδευματίες.
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 28 / 12 / 2007
Σελίδες 496

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets