Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Prosvasis», νέο εγχειρίδιο Κ.Β.Σ., 496 σελίδων, του Γιάννη Τζίμα, Προϊσταμένου Υποδ/νσης Δ.Ο.Υ. και της Ιωάννας Τζίμα, οικονομολόγου Μ.Β.Α., με τίτλο «Παραβάσεις - Πρόστιμα Κ.Β.Σ. - Κύρος Βιβλίων και Στοιχείων», ενημερωμένο μέχρι και τον πρόσφατο Ν.3610/2007 «Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», το οποίο κοστίζει 50 ευρώ.

Το εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται στις διατάξεις που καλύπτουν τις παραβάσεις του Κ.Β.Σ., τα πρόστιμα που αυτές συνεπάγονται και την επίπτωση αυτών στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων. Ειδικότερα περιεχόμενό του αποτελούν:

 • Το άρθρο 5 του ν.2523/1997 (Παραβάσεις).
 • Το άρθρο 9 του ν.2523/1997 (Διοικητική επίλυση διαφοράς - Συμβιβασμός).
 • Το άρθρο 10 του ν.1809/1988 (Παραβάσεις - Πρόστιμα Φ.Τ.Μ.).
 • Το άρθρο 30 του π.δ.186/1992 - Κ.Β.Σ. (Κύρος βιβλίων και στοιχείων) καθώς και οι συναφείς διατάξεις του ν.2238/1994 (άρθρα 30 και 32).
 • Τα άρθρα 4, 5 και 6 του ν.3610/2007 «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».
 • Νομολογία, κατά βάση αποφάσεις του Σ.τ.Ε., που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
 • Προηγείται ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων μέχρι και το ν.3522/2006, ενώ περιέχονται και οι νέες ρυθμίσεις με το ν.3610/2007.
 • Περιλαμβάνονται πίνακες και παραδείγματα, σε πολλές περιπτώσεις.
 • Μετά την ανάλυση - ερμηνεία παρατίθεται κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων με τις τροποποιήσεις - συμπληρώσεις μέχρι το χρόνο έκδοσης.
 • Τέλος, περιλαμβάνει αλφαβητικό ευρετήριο των αναλυόμενων θεμάτων.

Ενδεικτική θεματολογία

 • Περιπτώσεις μη επιβολής προστίμων.
 • Έκδοση αθεώρητων στοιχείων - Αυτοέλεγχος σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003 και ΠΟΛ.1083/2003.
 • Παραβάσεις συγκεντρωτικών καταστάσεων - Πρόστιμα.
 • Παραβάσεις σχετικά με την απογραφή στη Β΄ και τη Γ΄ κατηγορίας βιβλίων.
 • Μη τήρηση, μη ενημέρωση ή μη εκτύπωση βιβλίων.
 • Μη επίδειξη, μη διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων.
 • Μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση (υποτιμολόγηση) στοιχείων.
 • Ανακριβή συμβόλαια, ως προς την αξία.
 • Πλαστά, εικονικά, νοθευμένα στοιχεία (έννοιες, σκοπιμότητα, πρόσωπα που τα κατασκευάζουν ή τα χρησιμοποιούν, τρόποι εντοπισμού) - Πρόστιμα.
 • Πρόσωπα στα οποία επιβάλλεται το πρόστιμο.
 • Πρόστιμα σε κληρονόμους.
 • Πρόστιμα σε τρίτους, υποκρυπτόμενους.
 • Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα.
 • Διοικητική επίλυση διαφοράς - Συμβιβασμός.
 • Προηγούμενη ακρόαση.
 • Βεβαίωση, καταβολή των προστίμων.
 • Ανεπάρκεια, ανακρίβεια των βιβλίων (σύνδεση διατάξεων Κ.Β.Σ. και φορολογίας εισοδήματος).
 • Περιπτώσεις μη απόρριψης των βιβλίων.
 • Επιτροπές κύρους βιβλίων (υποθέσεις Δ.Ε.Κ.).
 • Κίνητρα οικειοθελούς συμμόρφωσης.
 • Κίνητρα για νέους επιτηδευματίες.
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 28 / 12 / 2007
Σελίδες 496

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets