Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κ.Β.Σ. - Φ.Τ.Μ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΥΠ.Ε.Ε. - ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» από τις εκδόσεις «PROSVASIS ΑΕΒΕ», με συγγραφέα τον κ. ΗΛΙΑ Κ. ΑΡΓΥΡΟ, πρώην Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με πλούσια υπηρεσιακή εμπειρία και μεγάλο συγγραφικό έργο.
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) θεματικές ενότητες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992)
Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Ν.1809/1988)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
Φορολογικό Ποινολόγιο «Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις στη Φορολογική Νομοθεσία» (Ν.2523/1997)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. Ν.3296/2004 - Π.Δ.85/2005)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
Ξέπλυμα χρήματος «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» (Ν.3691/2008)

Όλες οι ενότητες είναι κωδικοποιημένες μέχρι τον πρόσφατο Νόμο 3697/2008.
Σημαντική και χαρακτηριστική καινοτομία του βιβλίου αυτού είναι η σχηματική εμφάνιση της ύλης με μορφή πινάκων, σε όλες τις θεματικές ενότητες, γεγονός που διευκολύνει και εξυπηρετεί απόλυτα την εύληπτη κατανόηση και αποτύπωση των διατάξεων.
Ιδιαίτερο πλεονέκτημα αποτελεί και η πλούσια παράθεση Δικαστηριακής Νομολογίας, κατ? άρθρο, στον Κ.Β.Σ. και στο Φορολογικό Ποινολόγιο.
Υπάρχει επίσης παράθεση των Αποφάσεων και των Εγκυκλίων Διαταγών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως και αναλυτικό ευρετήριο για κάθε φορολογικό αντικείμενο.

Το βιβλίο αυτό, με την πλούσια εμπειρία και τις συσσωρευμένες γνώσεις του συγγραφέα, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και πηγή γνώσης, χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο για τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς, τους εφοριακούς υπαλλήλους, αλλά και τον νομικό κόσμο.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 03 / 12 / 2008
Σελίδες 872

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.