Κυκλοφόρησε το βιβλίο «Κ.Β.Σ. - Φ.Τ.Μ. - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΥΠ.Ε.Ε. - ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» από τις εκδόσεις «PROSVASIS ΑΕΒΕ», με συγγραφέα τον κ. ΗΛΙΑ Κ. ΑΡΓΥΡΟ, πρώην Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με πλούσια υπηρεσιακή εμπειρία και μεγάλο συγγραφικό έργο.
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τέσσερις (4) θεματικές ενότητες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992)
Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (Ν.1809/1988)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
Φορολογικό Ποινολόγιο «Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις στη Φορολογική Νομοθεσία» (Ν.2523/1997)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε. Ν.3296/2004 - Π.Δ.85/2005)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
Ξέπλυμα χρήματος «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» (Ν.3691/2008)

Όλες οι ενότητες είναι κωδικοποιημένες μέχρι τον πρόσφατο Νόμο 3697/2008.
Σημαντική και χαρακτηριστική καινοτομία του βιβλίου αυτού είναι η σχηματική εμφάνιση της ύλης με μορφή πινάκων, σε όλες τις θεματικές ενότητες, γεγονός που διευκολύνει και εξυπηρετεί απόλυτα την εύληπτη κατανόηση και αποτύπωση των διατάξεων.
Ιδιαίτερο πλεονέκτημα αποτελεί και η πλούσια παράθεση Δικαστηριακής Νομολογίας, κατ? άρθρο, στον Κ.Β.Σ. και στο Φορολογικό Ποινολόγιο.
Υπάρχει επίσης παράθεση των Αποφάσεων και των Εγκυκλίων Διαταγών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως και αναλυτικό ευρετήριο για κάθε φορολογικό αντικείμενο.

Το βιβλίο αυτό, με την πλούσια εμπειρία και τις συσσωρευμένες γνώσεις του συγγραφέα, αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και πηγή γνώσης, χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο για τους λογιστές, τους φοροτεχνικούς, τους εφοριακούς υπαλλήλους, αλλά και τον νομικό κόσμο.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 03 / 12 / 2008
Σελίδες 872

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets