Η «PROSVASIS» κυκλοφορεί το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2010» το οποίο περιέχει την κωδικοποίηση όλων των φορολογικών νόμων που τροποποιήθηκαν με τους Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’/6.5.2010).
Και επειδή δεν είναι σαφές τι ισχύει σήμερα, τι θα ισχύει αύριο και τι θα ισχύει από 31/12, περιλάβαμε στην κωδικοποίηση και όλες τις προϊσχύουσες διατάξεις των νόμων αυτών, ώστε να μπορείτε να έχετε μια άμεση εικόνα των αλλαγών. Οι νόμοι που περιλαμβάνονται αναλυτικά είναι:

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994)
  • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992)
  • Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ν.1809/1988)
  • Φορολογικό Ποινολόγιο (Ν.2523/1997)
  • Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000) και
  • Κώδικας Κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία (Ν.2961/2001).

Όπως κάθε χρόνο, το βιβλίο ακολουθεί την εξής λογική:

  • Το κείμενο των άρθρων είναι ενιαίο για ευκολότερη ανάγνωση.
  • Στο τέλος κάθε άρθρου υπάρχουν προϊσχύουσες διατάξεις.
  • Οι αλλαγές στο κείμενο του κάθε νόμου είναι τονισμένες με γκρίζα σκιά (raster), ώστε να μπορεί κανείς να τις εντοπίζει με μια ματιά.
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 20 / 05 / 2010
Σελίδες 608

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets