Η «PROSVASIS» κυκλοφορεί το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2010» το οποίο περιέχει την κωδικοποίηση όλων των φορολογικών νόμων που τροποποιήθηκαν με τους Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’/23.4.2010) και Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α’/6.5.2010).
Και επειδή δεν είναι σαφές τι ισχύει σήμερα, τι θα ισχύει αύριο και τι θα ισχύει από 31/12, περιλάβαμε στην κωδικοποίηση και όλες τις προϊσχύουσες διατάξεις των νόμων αυτών, ώστε να μπορείτε να έχετε μια άμεση εικόνα των αλλαγών. Οι νόμοι που περιλαμβάνονται αναλυτικά είναι:

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994)
  • Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992)
  • Φορολογικοί Μηχανισμοί (Ν.1809/1988)
  • Φορολογικό Ποινολόγιο (Ν.2523/1997)
  • Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000) και
  • Κώδικας Κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία (Ν.2961/2001).

Όπως κάθε χρόνο, το βιβλίο ακολουθεί την εξής λογική:

  • Το κείμενο των άρθρων είναι ενιαίο για ευκολότερη ανάγνωση.
  • Στο τέλος κάθε άρθρου υπάρχουν προϊσχύουσες διατάξεις.
  • Οι αλλαγές στο κείμενο του κάθε νόμου είναι τονισμένες με γκρίζα σκιά (raster), ώστε να μπορεί κανείς να τις εντοπίζει με μια ματιά.
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 20 / 05 / 2010
Σελίδες 608

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.