Ο συγγραφέας Κίμων Αλεξόπουλος, νομικός, με μεγάλη πείρα και μεγάλο συγγραφικό έργο, το οποίο έχει αξιοποιηθεί πολύ στον τομέα της εκπαίδευσης, μελέτησε συστηματικά και παρέθεσε με ξεχωριστή φροντίδα σε αυτό το βιβλίο τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και όλες τις μορφές των Προσωπικών Εταιρειών του εμπορικού και αστικού δικαίου και τη νομική κατάσταση της Κοινωνίας Δικαιώματος.
Το βιβλίο παρουσιάζεται πλήρως ενημερωμένο με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.

Το «Εμπορικές & Αστικές Προσωπικές Εταιρείες» χωρίζεται σε έξι μέρη:

Στο πρώτο μέρος αναλύεται η σημασία της σύμβασης και της κοινωνίας συμφερόντων.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι κανόνες που ρυθμίζουν γενικά τα ΝΠΙΔ, οι οποίοι εφαρμόζονται επικουρικά και στις εταιρείες του εμπορικού δικαίου, καθώς και των επιμέρους ΝΠΙΔ όπως το σωματείο, το ίδρυμα, η επιτροπή εράνων και η ένωση προσώπων.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η αστική εταιρεία και η γενική ρύθμιση της προσωπικής εταιρείας, εξετάζονται δε ειδικά οι επαγγελματικές εταιρείες, όπως οι δικηγορικές και συμβολαιογραφικές, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Όμιλος Σκοπού και η κοινοπραξία.

Στο τέταρτο μέρος αναπτύσσονται με γλαφυρότητα και ευκρίνεια οι κλασικοί τύποι των προσωπικών εταιρειών εμπορικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.).

Στο πέμπτο μέρος αναλύεται η κοινωνία του αστικού δικαίου, πηγή πολλών νομικών προβλημάτων που επιλύονται μόνο μέσω των ειδικών διατάξεων περί κοινωνίας του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, στο έκτο μέρος παρατίθενται πολύ σημαντικά υποδείγματα καταστατικών.

Η έκδοση συνοδεύεται από ένα πάρα πολύ χρήσιμο λεξικό βασικών νομικών όρων αστικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας, που σχετίζεται με τη μελέτη των εταιρειών του εμπορικού δικαίου, απαλλάσσοντας τον αναγνώστη από τη συχνή αναδρομή σε άλλα νομικά βιβλία, κερδίζοντας σε χρόνο και ουσία.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους λογιστές, φοροτεχνικούς και οικονομολόγους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, καθώς και στα διοικητικά και οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν εύχρηστο, πλήρη, κατανοητό αλλά και επιστημονικά ακριβή νομικό οδηγό, απαραίτητο βοήθημα στην καθημερινή τους εργασία.
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 11 / 01 / 2006
Σελίδες 592

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.