Το βιβλίο "Εθνικό Κτηματολόγιο" της PROSVASIS AEBE ήρθε να καλύψει σε χρόνο κρίσιμο όλες τις απορίες που έχουν ανακύψει από την εσπευσμένη προσπάθεια εφαρμογής του Κτηματολογίου στην Ελλάδα.

Έτσι, πλέον των ορισμών που ξεκαθαρίζουν το τοπίο για κάθε περίπτωση ακινήτου και κάθε είδους δικαιώματος σε αυτό, παραθέτονται πολλά παραδείγματα δηλώσεων κτηματολογίου (εντύπων Δ1 και Δ2), τέτοια που να καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων που μπορούν να ανακύψουν κατά την προσπάθεια υποβολής τους.

Επιπλέον, το έργο αυτό, απαντά και στα καυτά ερωτήματα των αυθαιρέτων κτισμάτων, δίνοντας τις καταλληλότερες απαντήσεις για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων που απαντώνται σήμερα σε όλο τον ελλαδικό χώρο.

Η δομή του βιβλίου έχει προσεχθεί ιδιαίτερα, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να ανατρέξει άμεσα και με μεγάλη ευκολία στα θέματα που τον απασχολούν.

Η επιμέλεια του κ. Γιάννη Ψούνη έχει δώσει στο έργο την εγκυρότητα και την βαρύτητα που του αξίζει, με τον καλύτερο τρόπο.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 16 / 07 / 2008
Σελίδες 224

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets