Ο συγγραφέας Κίμων Αλεξόπουλος, νομικός, με μεγάλη πείρα και μεγάλο συγγραφικό έργο, το οποίο έχει αξιοποιηθεί πολύ στον τομέα της εκπαίδευσης, μελέτησε συστηματικά και παρέθεσε με ξεχωριστή φροντίδα σε αυτό το βιβλίο τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και όλες τις μορφές των Προσωπικών Εταιρειών του εμπορικού και αστικού δικαίου και τη νομική κατάσταση της Κοινωνίας Δικαιώματος.
Το βιβλίο παρουσιάζεται πλήρως ενημερωμένο με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.

Το «Εμπορικές & Αστικές Προσωπικές Εταιρείες» χωρίζεται σε έξι μέρη:

Στο πρώτο μέρος αναλύεται η σημασία της σύμβασης και της κοινωνίας συμφερόντων.

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι κανόνες που ρυθμίζουν γενικά τα ΝΠΙΔ, οι οποίοι εφαρμόζονται επικουρικά και στις εταιρείες του εμπορικού δικαίου, καθώς και των επιμέρους ΝΠΙΔ όπως το σωματείο, το ίδρυμα, η επιτροπή εράνων και η ένωση προσώπων.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται η αστική εταιρεία και η γενική ρύθμιση της προσωπικής εταιρείας, εξετάζονται δε ειδικά οι επαγγελματικές εταιρείες, όπως οι δικηγορικές και συμβολαιογραφικές, ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Όμιλος Σκοπού και η κοινοπραξία.

Στο τέταρτο μέρος αναπτύσσονται με γλαφυρότητα και ευκρίνεια οι κλασικοί τύποι των προσωπικών εταιρειών εμπορικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.).

Στο πέμπτο μέρος αναλύεται η κοινωνία του αστικού δικαίου, πηγή πολλών νομικών προβλημάτων που επιλύονται μόνο μέσω των ειδικών διατάξεων περί κοινωνίας του Αστικού Κώδικα.

Τέλος, στο έκτο μέρος παρατίθενται πολύ σημαντικά υποδείγματα καταστατικών.

Η έκδοση συνοδεύεται από ένα πάρα πολύ χρήσιμο λεξικό βασικών νομικών όρων αστικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας, που σχετίζεται με τη μελέτη των εταιρειών του εμπορικού δικαίου, απαλλάσσοντας τον αναγνώστη από τη συχνή αναδρομή σε άλλα νομικά βιβλία, κερδίζοντας σε χρόνο και ουσία.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως στους λογιστές, φοροτεχνικούς και οικονομολόγους, ελεύθερους επαγγελματίες ή μισθωτούς, καθώς και στα διοικητικά και οικονομικά στελέχη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στους οποίους φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν εύχρηστο, πλήρη, κατανοητό αλλά και επιστημονικά ακριβή νομικό οδηγό, απαραίτητο βοήθημα στην καθημερινή τους εργασία.
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 11 / 01 / 2006
Σελίδες 592

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets