Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του κ. Μιλτιάδη Λεοντάρη «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στην εικοστή έκδοσή του, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

 • Πλήρη ανάλυση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας με όλες τις πρόσφατες τροπολογίες
  (μέχρι τους Ν.3846/2010, Ν.3850/2010, Ν.3863/2010, Ν.3899/2010, Ν.3996/2011, Ν.4018/2011, Ν.4024/2011, Ν.4046/2012, την Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012 και Ν.4075/2012)
 • Προσλήψεις, απολύσεις, άδειες
  (μετά τους Ν.3302/2004, Ν.3846/2010 και Ν.3863/2010)
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
  (Ν.1876/1990, Ν.3899/2010, Ν.4024/2011 και Ν.4046/2012)
 • Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών
 • Εργασία κατά Κυριακές, εορτές, νύχτα και Σάββατο (Ν.3846/2010)
 • Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση
  (Νέος τρόπος υπολογισμού και αμοιβής μετά το Ν.3863/2010)
 • Εργασία γυναικών και ανηλίκων (Ν.3850/2010)
 • Ίση μεταχείριση ανδρών - γυναικών (Ν.3896/2010)
 • Πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών (άρθρο 142 Ν.3655/2008)
 • Κανονισμοούς Εργασίας
 • Προστασία συνδικαλιστών - Απεργία
 • Νομοθεσία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (Ν.3886/2005, Ν.3536/2007, Ν.4018/2011)
 • Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τριετούς ισχύος (2010-2011-2012). Μείωση μισθών
  (Ν.4046/2012 και Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012)
 • Όλη τη νεότερη νομολογία
Αναλυτικά
Εκδόσεις Πάμισος
Ήμ. Έκδοσης 15 / 06 / 2012
Σελίδες 630

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets