Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του κ. Μιλτιάδη Λεοντάρη «ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» στην εικοστή έκδοσή του, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι:

 • Πλήρη ανάλυση της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας με όλες τις πρόσφατες τροπολογίες
  (μέχρι τους Ν.3846/2010, Ν.3850/2010, Ν.3863/2010, Ν.3899/2010, Ν.3996/2011, Ν.4018/2011, Ν.4024/2011, Ν.4046/2012, την Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012 και Ν.4075/2012)
 • Προσλήψεις, απολύσεις, άδειες
  (μετά τους Ν.3302/2004, Ν.3846/2010 και Ν.3863/2010)
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
  (Ν.1876/1990, Ν.3899/2010, Ν.4024/2011 και Ν.4046/2012)
 • Χρονικά όρια εργασίας μισθωτών
 • Εργασία κατά Κυριακές, εορτές, νύχτα και Σάββατο (Ν.3846/2010)
 • Υπερεργασία και υπερωριακή απασχόληση
  (Νέος τρόπος υπολογισμού και αμοιβής μετά το Ν.3863/2010)
 • Εργασία γυναικών και ανηλίκων (Ν.3850/2010)
 • Ίση μεταχείριση ανδρών - γυναικών (Ν.3896/2010)
 • Πρόσθετη άδεια μητρότητας 6 μηνών (άρθρο 142 Ν.3655/2008)
 • Κανονισμοούς Εργασίας
 • Προστασία συνδικαλιστών - Απεργία
 • Νομοθεσία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (Ν.3886/2005, Ν.3536/2007, Ν.4018/2011)
 • Την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τριετούς ισχύος (2010-2011-2012). Μείωση μισθών
  (Ν.4046/2012 και Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012)
 • Όλη τη νεότερη νομολογία
Αναλυτικά
Εκδόσεις Πάμισος
Ήμ. Έκδοσης 15 / 06 / 2012
Σελίδες 630

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets