Τον Ιούλιο του έτους 2017 είχαμε εκδώσει το βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (Ν.4174/2013 και Ν.2523/1997).

Μετά από το χρόνο εκείνο και μέχρι σήμερα (Ιούλιος 2018), ο Ν.4174/2013 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί σε διάφορα άρθρα του με δέκα (10) ακόμη νόμους. Νέα νομολογία και νέα διοικητική πρακτική έχει δημιουργηθεί τόσο στην παραγραφή, όσο και στην διαφύλαξη των βιβλίων και των στοιχείων.

Ακόμη, στο διάστημα αυτό, έχουν προστεθεί δύο επιπλέον άρθρα στον Ν.4174/2013.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, εκδίδεται το παρόν βιβλίο ΝΕΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ», που καλύπτει όλα τα θέματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. - Ν.4174/2013) και του Κώδικα Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν.2523/1997), με όλες τις μεταβολές και τροποποιήσεις - συμπληρώσεις μέχρι τον Ν.4549/2018 (ΦΕΚ105/Α’/14.6.2018).

Θεωρούμε ότι το παρόν βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και πηγή γνώσης και ευελπιστούμε ότι θα είναι χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο τόσο στην εργασία των εφοριακών υπαλλήλων, όσο και του λογιστικού, του φορολογικού, αλλά και του νομικού κόσμου.

Το βιβλίο αυτό έχει 3 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ως εξής:

1. ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Δ.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.2523/1997

ΙΙΙ. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ Ν.4174/2013

Με σχετικούς πίνακες σε όλα τα άρθρα του νόμου αυτού και αναγκαίες επισημάνσεις και παραδείγματα όπου κρίνεται αναγκαίο

IV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ: (ΑΡΘΡΟΥ 5 Ν.2523/1997 ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 3 και 5 Ν.4337/2015 ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν.1809/1988)

2. ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο Ν.4174/2013

ΙΙ. Κείμενο του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), πλήρως κωδικοποιημένο με παράθεση σε κάθε άρθρο, κατά τίτλο και αριθμό, των Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών

ΙΙΙ. Παράθεση ορισμένων Αποφάσεων και Εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών

IV. Αλφαβητικό ευρετήριο Κ.Φ.Δ.

3. ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ι. Περιεχόμενα κατ’ άρθρο Ν.2523/1997 και Κείμενο του Ν.2523/1997, πλήρως κωδικοποιημένο

ΙΙ. Αλφαβητικό ευρετήριο

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 01 / 07 / 2018
Σελίδες 640
Συγγραφέας ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets