Στο βιβλίο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2012», την επιστημονική επιμέλεια του οποίου έχει η «Prosvasis», θα βρείτε κωδικοποιημένους τους παρακάτω νόμους, όπως ισχύουν σήμερα, μέχρι και τον τελευταίο φορολογικό νόμο Ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α’/29.2.2012), δηλαδή:

  • Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)
  • Π.Δ.186/1992 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων)
  • Ν.1809/1988 (Φορολογικοί Μηχανισμοί
  • Ν.2523/1997 (Φορολογικό Ποινολόγιο
  • Ν.2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) και
  • Ν.2961/2001 (Κώδικας Κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία).

Όπως κάθε χρόνο, το βιβλίο ακολουθεί την εξής λογική:

  • Το κείμενο των άρθρων είναι ενιαίο για ευκολότερη ανάγνωση.
  • Στο τέλος κάθε άρθρου υπάρχουν οι προϊσχύουσες διατάξεις του, που έχουν επιλεγεί και αξιολογηθεί από το επιτελείο της «Prosvasis»
  • Οι αλλαγές στο κείμενο του κάθε νόμου είναι τονισμένες με γκρίζα σκιά (raster), ώστε να μπορεί κανείς να τις εντοπίζει με μια ματιά.
Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 13 / 03 / 2012
Σελίδες 608

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets