Λίγα λόγια για το βιβλίο

  • Ασφαλιστικά

Εργοδότης (έννοια, απογραφή, έλεγχος, Α.Π.Δ.), πράξεις (σύνταξη, αιτιολόγηση, επίδοση), ένσημα (αγορά, επικόλληση, απώλεια, μη επικόλληση), εισφορές (έννοια, υπολογισμός, στρογγυλοποίηση, επιστροφή, παραγραφή, διακοπή παραγραφής).
Ασφάλιση (έννοια, προϋποθέσεις, κλάδοι ασφάλισης) ΙΚΑ, ΟΑΕΔ – ΟΕΚ – ΟΕΕ – ΤΕΑΜ, εξέλιξη ποσοστών, πίνακες, είδη ασφάλισης, προαιρετική, τυπική, δόλια, παράλληλη). Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, επαγγελματικός κίνδυνος, μαθητές – τεχνίτες ΟΑΕΔ, σπουδαστές ΤΕΙ – ΑΕΙ, ΤΣΑΥ, ΤΣΕΜΕΔΕ κ.λπ.

  • Εργατικά

Μισθωτοί (έννοια, υπάλληλοι, εργατοτεχνίτες), είδη συμβάσεων, προσλήψεις μισθωτών, καταγγελία σύμβασης εργασίας, αποδοχές, ημερήσιος μισθός, ημέρες εργασίας, απασχόληση ανηλίκων, επιδότηση ανέργων, ανυπαίτιο κώλυμα, κανονική άδεια, επιδόματα εορτών Πάσχα – Χριστουγέννων.
Το βιβλίο συνοδεύεται από αναλυτικούς πίνακες των ασφαλίστρων όλων των κλάδων και περιπτώσεων με αναλυτικά κατά περίπτωση παραδείγματα.

  • Οργανισμοί ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ.

Ταμεία Επικουρικά (ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ –ΤΕΑΑΠΑΕ – ΤΕΑΥΕΚ – ΤΕΑΥΕΤ – ΤΕΑΗΕ – ΤΕΑΟΤΟ – ΤΕΑΠΠ – ΤΕΑΥΦΕ – ΤΕΑΧ – ΤΑΝΠΥ).

  • Ταμεία Επικουρικά συγχωνευθέντα στο ΙΚΑ ΕΤΕΑΜ
  • Παροχές (σε είδος, χρήμα, ανυπαίτιο κώλυμα)
  • Τεκμαρτά – ημερομίσθια – συντελεστές οικοδομικών και τεχνικών έργων, κυμαινόμενες αποδοχές

Κλάδοι ασφάλισης – Ποσοστά εισφορών

Αναλυτικά
Εκδόσεις PIM
Ήμ. Έκδοσης 27 / 05 / 2009
Σελίδες 1582

 Η Εταιρία

 

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.
Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.
H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).
Αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite” η οποία αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.
Παράλληλα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.
Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.
Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, καθημερινή, ηλεκτρονική ενημέρωση.
Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 Τα Τελευταία tweets