Φορολογικός έλεγχος Επιχειρηματικής δραστηριότητας | Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου  
Συγγραφέας: Γιώργος Κορομηλάς 

Περιεχόμενα

 • Ισχύουσες διατάξεις φορολογικού ελέγχου
 • Εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης
 • Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
 • Είσοδος στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου – Εντολή ελέγχου
 • Διενέργεια, κατά προτεραιότητα, μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/λογιστικού αρχείου (παραστατικού) σύμφωνα με την απόφαση Α.1413/2019
 • Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014
 • Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν το απλογραφικό λογιστικό σύστημα, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά
 • Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
 • Φορολογικό πιστοποιητικό
 • Διενέργεια φορολογικού ελέγχου
 • Βασικοί νόμοι φορολογικού και λογιστικού περιεχομένου που ισχύουν/ίσχυαν ανά ελεγχόμενη χρήση/φορολογικό έτος
 • Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
 • Πράξεις προσδιορισμού φόρου
 • Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου
 • Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας
 • Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
 • Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
 • Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων
 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής / Ποινική Διαδικασία
 • Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης
 • Λογιστικός χειρισμός και φορολογική μεταχείριση των διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
 • Διαδικασίες προσφυγής
 • Παραδείγματα προσδιορισμού αποτελεσμάτων ελέγχου με προσδιορισμό φόρων, προστίμων και συνολικών επιβαρύνσεων
 • Παράρτημα
 • Κλίμακες και φορολογικοί συντελεστές ετών 2014 και επομένων
 • Σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που αφορούν το φορολογικό έλεγχο
Αναλυτικά
Εκδόσεις taxAdvisors
Ήμ. Έκδοσης 2023-08-01
Σελίδες 458

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία.

Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.

H εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της (+4,500 πελάτες).

Η PROSVASIS αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite”. Με πλούσια λειτουργικότητα και ισχυρά εργαλεία, η λύση της PROSVASIS αυτοματοποιεί το σύνολο των εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα της PROSVASIS διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα του λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Αναπτύσσοντας λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, το 2019, η PROSVASIS παρουσίασε τη νέα έκδοση του “Prosvasis Business Suite”. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και το χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον