Περιλαμβάνει:

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μέσα από 239 ερωτήσεις - απαντήσεις.

Ειδικά θέματα εφαρμογής Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Ε. και Κ.Φ.Δ.

- Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

- Δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια εργασιακής σχέσης.

- Απομείωση αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων.

- Χρηματοδοτικές μισθώσεις - Λογιστική και Φορολογική μεταχείριση.

- Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου.

- Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η  οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο (έξοδο ΠΟΛ.1094/30.6.2016).

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του τέλους επιτηδεύματος.

- Λογιστική και φορολογική βάση γεγονότων και συναλλαγών.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των φόρων και τελών.

- Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων.

- Χρόνος παραγραφής φορολογικών αξιώσεων.

- Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από μερίσματα.

- Διάθεση κερδών των ανωνύμων εταιρειών με το Ν.4548/2018.

- Φορολογία και διάθεση αποτελεσμάτων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

- Επιμέτρηση ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στην εύλογη αξία.

- Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από AIRBNB.

- Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

- Φορολογική μεταχείριση βελτιώσεων και επεκτάσεων σε ακίνητα τρίτων.

- Λογιστική και φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας η  οποία ολοκληρώνεται σε επόμενη περίοδο.

Το έντυπο Ε3 του φορολογικού έτους 2018.

Παραδείγματα προσδιορισμού και φορολογίας αποτελεσμάτων περιόδου 2018.

Αναλυτικά
Εκδόσεις Prosvasis
Ήμ. Έκδοσης 10 / 04 / 2019
Σελίδες 496

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.