Στο σύγγραμμα μας  “Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των Επιχειρήσεων” πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια αναλυτικής μελέτης που αφορά κατά κύριο λόγο στην κατηγοριοποίηση των δαπανών των επιχειρήσεων σε εκπιπτόμενες και μη δαπάνες με σκοπό να βοηθήσει τον επαγγελματία Λογιστή- Φοροτέχνη να ανταποκριθεί στις αλλαγές που επέφερε ο  Ν.4110/2013 στη φορολογία εισοδήματος.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί την καρδιά της φορολογίας όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το νομικό τους τύπο ή την κατηγορία βιβλίων που τηρούν. Επίσης, οι εκπιπτόμενες ή μη δαπάνες είναι η συνηθέστερη αιτία των προστριβών με το φορολογικό έλεγχο.

Επίσης  στα πλαίσια των δαπανών που αφορούν τις επιχειρήσεις σας αναφέρουμε  και ειδικές περιπτώσεις εκπιπτόμενων και μη δαπανών βασιζόμενες σε νόμους εκτός του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) καθώς και αναλυτική αναφορά σε θέματα ενδοομιλικών  συναλλαγών και συναλλαγών με χώρες που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Το βιβλίο περιλαμβάνει 5 μέρη


1. Ανάλυση του άρθρου 31

  • Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
  • Σχόλια της επιστημονικής ομάδας
  • Λογιστική απεικόνιση δαπανών

2. Συνοπτική παρουσίαση Εκπιπτόμενων - Μη εκπιπτόμενων δαπανών

  • Κατηγοριοποίηση δαπανών

3. Ειδικές περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και προβλέπονται από νόμους πλην του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994


4. Φορολογική αναμόρφωση

  • Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
  • Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
  • Απαντήσεις για την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από την ΓΓΠΣ
  •  Παραδείγματα φορολογικής αναμόρφωσης

5. Ενδοομιλικές συναλλαγές- συναλλαγές με χώρες σε μη συνεργάσιμα κράτη ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

  • Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
  • Σχόλια της επιστημονικής ομάδας- παρατηρήσεις
Παράλληλα είμαστε σε θέση όπως άλλωστε και σε όλες τις εκδόσεις μας, να σας παρέχουμε δωρεάν ηλεκτρονική υποστήριξη παρέχοντας σας σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο μας για έμμεση πληροφόρηση με ότι αλλαγές προκύψουν καθώς και την δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων για το θέμα του βιβλίου, στην επιστημονική μας ομάδα.
Αναλυτικά
Εκδόσεις AST books
Ήμ. Έκδοσης 28 / 02 / 2013
Σελίδες 736

Η Εταιρεία μας

Η PROSVASIS είναι η μοναδική εταιρεία που προσφέρει στους λογιστές - φοροτεχνικούς λειτουργικά και εύχρηστα προϊόντα λογισμικού, τα οποία ενημερώνονται έγκαιρα βάσει των αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι ο συνδυασμός της παροχής των ολοκληρωμένων εφαρμογών λογισμικού και της συνολικής υποστήριξης των πελατών της, η οποία βασίζεται τόσο στην ταχύτητα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης όσο και στην άμεση, προσωπική επαφή με τους πωλητές-εκπροσώπους της.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών www.anazitisis.net, η οποία εξασφαλίζει την άμεση καθημερινή ενημέρωση μέσω internet αλλά και το εβδομαδιαίο περιοδικό λογιστική prosvasis, που προσφέρει έγκυρη έντυπη ενημέρωση.

Τα σεμινάρια και οι ειδικές εκδόσεις της PROSVASIS προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον κλάδο των λογιστών - φοροτεχνικών, συστήνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα και για κάθε περίπτωση.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των στελεχών της PROSVASIS δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μεγάλης προστιθέμενης αξίας, καθώς και προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους.

 

 Τα Τελευταία tweets