Στο σύγγραμμα μας  “Πρακτικός οδηγός για τις δαπάνες των Επιχειρήσεων” πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια αναλυτικής μελέτης που αφορά κατά κύριο λόγο στην κατηγοριοποίηση των δαπανών των επιχειρήσεων σε εκπιπτόμενες και μη δαπάνες με σκοπό να βοηθήσει τον επαγγελματία Λογιστή- Φοροτέχνη να ανταποκριθεί στις αλλαγές που επέφερε ο  Ν.4110/2013 στη φορολογία εισοδήματος.

Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί την καρδιά της φορολογίας όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το νομικό τους τύπο ή την κατηγορία βιβλίων που τηρούν. Επίσης, οι εκπιπτόμενες ή μη δαπάνες είναι η συνηθέστερη αιτία των προστριβών με το φορολογικό έλεγχο.

Επίσης  στα πλαίσια των δαπανών που αφορούν τις επιχειρήσεις σας αναφέρουμε  και ειδικές περιπτώσεις εκπιπτόμενων και μη δαπανών βασιζόμενες σε νόμους εκτός του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) καθώς και αναλυτική αναφορά σε θέματα ενδοομιλικών  συναλλαγών και συναλλαγών με χώρες που έχουν την έδρα τους σε μη συνεργάσιμα ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Το βιβλίο περιλαμβάνει 5 μέρη


1. Ανάλυση του άρθρου 31

  • Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
  • Σχόλια της επιστημονικής ομάδας
  • Λογιστική απεικόνιση δαπανών

2. Συνοπτική παρουσίαση Εκπιπτόμενων - Μη εκπιπτόμενων δαπανών

  • Κατηγοριοποίηση δαπανών

3. Ειδικές περιπτώσεις δαπανών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και προβλέπονται από νόμους πλην του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994


4. Φορολογική αναμόρφωση

  • Οδηγίες συμπλήρωσης κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.
  • Ηλεκτρονική υποβολή κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
  • Απαντήσεις για την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από την ΓΓΠΣ
  •  Παραδείγματα φορολογικής αναμόρφωσης

5. Ενδοομιλικές συναλλαγές- συναλλαγές με χώρες σε μη συνεργάσιμα κράτη ή σε κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

  • Αναφορά στη σχετική νομοθεσία
  • Σχόλια της επιστημονικής ομάδας- παρατηρήσεις
Παράλληλα είμαστε σε θέση όπως άλλωστε και σε όλες τις εκδόσεις μας, να σας παρέχουμε δωρεάν ηλεκτρονική υποστήριξη παρέχοντας σας σε ηλεκτρονική μορφή το βιβλίο μας για έμμεση πληροφόρηση με ότι αλλαγές προκύψουν καθώς και την δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων για το θέμα του βιβλίου, στην επιστημονική μας ομάδα.
Αναλυτικά
Εκδόσεις AST books
Ήμ. Έκδοσης 28 / 02 / 2013
Σελίδες 736

 Η Εταιρία

 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία. Στο δυναμικό της εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα τελευταία 20 χρόνια.


H Prosvasis στοχεύει στη συνολική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της, μέσα από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης.

Αναπτύσσει λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, και διαθέτει την πιστοποιημένη web εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης Prosvasis Go, καθώς και την εξειδικευμένη λύση λογισμικού PBS ONE. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών, καλύπτοντας πλήρως όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας τους.

Mε εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία.

Διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια, webinars και ημερίδες για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα λογιστικού και φοροτεχνικού πλαισίου.

Το πακέτο παροχών στους πελάτες ενισχύεται με την ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών Anazitisis, η οποία εξασφαλίζει άμεση, ηλεκτρονική ενημέρωση. Καθώς και τη συνδρομητική υπηρεσία "Ερωτήσεις-Απαντήσεις" μέσω της οποίας απαντώνται λογιστικά και φοροτεχνικά ερωτήματα από την Επιστημονική Ομάδα της Prosvasis.

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.